oddal obrazki przybliż obrazki zmienia też ilość obrazków na ekranie
Mecz
Ulica !
HEIL HITLER
Trochę za dużo?
Twarda rywalizacja wciąż trwa – GOLE NA MUNDIALULEWANDOWSKI JA
Nigdy nie mów ludziom, jak coś zrobić. Powiedz im, co zrobić, a oni zaskoczą cię pomysłowością
Nie ma "złych", "słabych" uczniów, są nieadekwatne metody nauczania – Stefan Żeromski po piątej kla-sk mial poprawkę z matematyki, w gimnazjum spędził 12 lat (trzy-krotnie powtarzał trzy klasy: VI), a do matury nie przystąpił w ogóle. Julian Tuwim powtarzał klasę czwartą z powodu problemów z matematyką. Henryk Sienkiewicz wprawdzie świadectwo dojrzałości otrzy-mał, ale z większością ocen do-statecznych. Albert Einstein Jako dziecko nie potrafił łączyć stów, czytać na-uczył się dopiero lako 9-latek na-tomiast trudności z pisaniem po-zostały mu do końca życia. Bolesław Prus z kolei powtarzał drugą klasę. świadectwo, które uzyskał, koń-cząc gimnazjum, wskazuje, że miał pro-blemy z językami (polskim, rosyjskim, łacińskim, francuskim), przedmiotami wymagającymi zdolności manualnych -kaligrafia i rysunkiem. Thomas Edison w szkole spędził zaledwie trzy miesiące - ówczesne metody przekazywania wiedzy Wy udręką dla Edisona, który wielu rzeczy nic potrafił zapamiętać. lego nauczyciel określił g
Pamiętacie go jeszcze? – Ten piękny pomnik można zobaczyć w Łodzi
««« skocz o 50 stron « skocz o 10 stron skocz o 10 stron » skocz o 50 stron »»»
Losowa podstrona
97306 97305 97304 97303 97302 97301 ... 82903 82902 82901 82900 82899 82898 82897 82896 82895 82894 82893 ... 5 4 3 2 1